હવે ઠંડીમાં સ્વેટર પહેરવાની જરૂર નથી, આ 'હીટર જેકેટ' બટન દબાવતા શરીર કરી દેશે ગરમ, જાણો ખાસિયત
Public Info, Android Apps, Edu Updates, Govt Services, Govt Yojana, Job Updates

હવે ઠંડીમાં સ્વેટર પહેરવાની જરૂર નથી, આ ‘હીટર જેકેટ’ બટન દબાવતા શરીર કરી દેશે ગરમ, જાણો ખાસિયત

Electric Heated Vest: ઠંડીની સીઝન આવવાની સાથે લોકો જેકેટ પહેરવાની શરૂઆત કરી રહ્યાં છે. પરંતુ દિવસભર તાપમાનમાં પરિવર્તન થઈ શકે […]